Talkshow: “Đứng trên vai người khổng lồ – Hai quy trình để tìm ra câu hỏi nghiên cứu tốt” – Diễn giả TS. Phạm Hiệp

Bạn đã bao gặp vấn đề: Khi lên ý tưởng nghiên cứu, bạn – nhà nghiên cứu mới thường có […]