TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU XUẤT BẢN VÀ GIÁO DỤC

Trung tâm Nghiên cứu Xuất bản và Giáo dục IPER được thành lập năm 2020 với mục tiêu giới thiệu các ấn phẩm sách, chương trình đào tạo cùng kết quả nghiên cứu chất lượng, hữu ích, góp phần vun đắp những con người có ý chí tự do, nhân văn, có tư duy phê phán và biết cách sử dụng trí tuệ của mình để kiến tạo sự thịnh vượng chung.

Kiên trì theo đuổi những mục tiêu đó, IPER xác định tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành đơn vị xuất bản, đào tạo và nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam, đóng vai trò đáng kể trong ngành công nghiệp sáng tạo. Với sự đầu tư nguồn lực nghiêm túc cùng cam kết dài hạn, IPER sẽ nỗ lực khẳng định vị thế quốc gia và vươn tầm quốc tế, đáp ứng kỳ vọng của đội ngũ làm công tác giáo dục, nghiên cứu, hoạch định chính sách giáo dục và các đối tác.

IPER hoạt động trên ba lĩnh vực chủ yếu là xuất bản, đào tạo và nghiên cứu, trong đó thế mạnh cốt lõi là xuất bản. Cụ thể, (i) xuất bản sách học thuật có nội dung giáo dục – đào tạo; (ii) tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, hội thảo, thông tin khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản và giáo dục; (iii) nghiên cứu, ứng dụng và phát triển trong lĩnh vực xuất bản và giáo dục. Với ba lĩnh vực hoạt động chính, IPER mong muốn không chỉ mang tới cho cộng đồng những sản phẩm có giá trị, giàu tri thức, nhân bản, mà thông qua đó có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong ngành xuất bản và giáo dục, làm cơ sở cho một cộng đồng phát triển bền vững. Tương lai của chúng ta được khởi tạo từ những nỗ lực ngày hôm nay – chúng tôi, IPER tin tưởng như vậy.

"Sứ mệnh của chúng tôi là truyền tải và kiến tạo tri thức, bồi đắp tinh thần tự do, nhân văn
cùng khát khao đổi mới không ngừng
trong giáo dục thông qua hoạt động xuất bản, đào tạo và nghiên cứu"

Đối tác của chúng tôi