Cuốn sách là nguồn cảm hứng cho những nhà sư phạm và lãnh đạo trường học - những người đang trực tiếp tham gia thay đổi tích cực hệ thống GDPT ở Việt Nam, trong nỗ lực hướng tới một nền giáo dục tiên tiến, tạo nền móng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế- xã hội bền vững và sáng tạo trong kỉ nguyên kĩ thuật số và trí tuệ nhân tạo. 

GIỚI THIỆU VỀ CUỐN SÁCH 

Giáo dục là quốc sách hàng đầu để tiến tới thịnh vượng lâu bền cho mỗi quốc gia. Với mỗi cá nhân thì giáo dục là chìa khóa để tự tin bước vào tương lai, thành công trong sự nghiệp, thăng hoa trong cuộc sống, và đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội.

Tầm nhìn trên đặt cho nền giáo dục sứ mệnh đổi thay đất nước theo những phương thức sáng tạo và bền vững nhất. Kỉ nguyên số, dòng chảy lan tỏa không ngừng của tri thức, và những bước nhảy vọt của khoa học công nghệ đang đưa đến những tiền đề mới cho phát triển, trong đó văn hóa và khả năng sáng tạo sẽ là nguồn vốn quan trọng của mỗi con người và mỗi dân tộc.

Cuốn sách “Giáo dục Phổ thông Việt Nam: Chuyển biến và Sáng tạo” - một sản phẩm trí tuệ của Mạng lưới Giáo dục (EduNet) thuộc Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) - bao gồm các bài viết lí luận và báo cáo nghiên cứu thực nghiệm, truyền tải thông điệp mà chúng tôi dành cho những người làm trong lĩnh vực chính sách, đặc biệt gửi tặng các thầy cô, các bậc phụ huynh cũng như toàn thể xã hội để cùng nhau tạo ra những cộng hưởng thay đổi tích cực trong giáo dục. Thay đổi từ chính chúng ta - những người đi trước - sẽ truyền cảm hứng và khát vọng thay đổi tới các em học sinh yêu thương.

Bản quyền cuốn sách cuốn sách này thuộc về nhóm tác giả chủ biên và AVSE Global.

Mọi hình thức xuất bản và sao chép Tác phẩm chưa nhận được sự cho phép bằng văn bản của các tác giả chủ biên là hành vi vi phạm bản quyền theo Luật Xuất bản Việt Nam, Luật Bản quyền Quốc tế và Công ước Bảo hộ Bản quyền Sở hữu trí tuệ Bern.

Mọi chi tiết về bản thảo và bản quyền cuốn sách xin vui lòng liên hệ: Bookproject.avseglobal@gmail.com

VỀ AVSE GLOBAL

Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global - www.avseglobal.org) là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập tháng 5/2011 tại Paris, Cộng hòa Pháp, tập hợp những trí thức, nhà khoa học uy tín và chuyên gia cấp cao trên nhiều lĩnh vực đang làm việc tại Pháp và hơn 20 nước trên toàn thế giới. Với 300 nguồn lực thường cuyên trên các chương trình chiến lược; 2.000 chuyên gia hỗ trợ; 10.000 người có thể kết nối; Tổ chức tập trung vào 10 hội thảo và diễn đàn quốc tế hàng năm; 20 chương trình đào tạo cấp cao ; hơn 10 dự án tư vấn lớn; và nhiều báo cáo chuyên ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính; quy hoạch và phát triển đô thị bền vững; đổi mới sáng tạo và CNTT; chiến lược năng lượng và giáo dục đào tạo. Trong đó, Tổ chức đã cùng một số tổ chức và tỉnh thành Việt Nam xây dựng nội dung quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội.

NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

"Cuốn sách đã bám sát "hơi thở" của giáo dục phổ thông nước nhà. Cách tiếp cận và cấu trúc cuốn sách mới mẻ với diễn đạt cởi mở, đưa lại cho người đọc những suy ngẫm về một số vấn đề của giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng"

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

"Đây là công trình nghiên cứu rất công phu của một đội ngũ tác giả đông đảo, có hiểu biết và trải nghiệm phong phú về giáo dục Việt Nam cũng như giáo dục quốc tế. Một số nhận định có thể gây tranh cãi, song những thông tin và ý tưởng được gợi ra từ công trình sẽ rất hữu ích cho công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông của Việt Nam"

PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng