Quảng Văn & IPER phối hợp tham gia Ngày hội sách và Tọa đàm Tư vấn hướng nghiệp tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Vừa qua, Quảng Văn & IPER phối hợp tham gia Ngày hội sách và Tọa đàm tư vấn hướng nghiệp […]